Klimat och miljö

Transporterna mellan olika uppdrag är den största miljöpåfrestningen företaget/jag som konsult står för. Jag försöker att så långt jag kan ta mig fram med kommunala färdmedel. När det inte går av olika skäl kör jag en mindre bil som drar cirka 0,5 liter/mil. Jag försöker tillämpa eco-driving för att hålla förbrukningen så låg som möjligt.

I den gemensamma lokalen serverar vi KRAV och rättvisemärkt kaffe. Vi undviker i möjligaste mån engångsartiklar och annat som kan inverka negativt på miljön, och vi försöker källsortera de förpackningar som kan återvinnas.