Samtal som Cirklar

En bra metod för att alla ska få komma till tals är att prata i rundor. Ordet ges till alla som i tur och ordning får säga något om temat; kanske bara besvara frågan ”hur känns det nu?”. Det är viktigt eftersom alla har något att bidra med även om alla sällan pratar lika mycket.

Samtal som cirklar, rör sig runt, fram och tillbaka. Så småningom kommer vi till cirkelns mitt, kärnpunkten. I handledning och samtal kring svåra teman är det viktigt att få föra samtalet till punkt, tills cirkeln är sluten.

Ibland går vi som katten runt het gröt och handledning eller konsultation kan då vara till hjälp för att våga närma sig det som bränns. Ett samtal kan föras på flera sätt och med olika verktyg och metoder som öppnar upp och fördjupar.

Du kanske har hört talas om cirkulära frågor? Ett par exempel: ”Hur tror du att din arbetsgrupp skulle reagera om du föreslog mig som er nya handledare?” och ”Vem skulle vara mest positiv till idén?” Cirkulära frågor får oss att reflektera över bland annat relationer, skillnader och konsekvenser.

Goda samtal kan dessutom ge ringar på vattnet, med vilket jag menar att de kan ge större effekter än själva samtalet i sig.