Om mig

Helena

Jag är auktoriserad socionom med handledarutbildning (45 hp) och påbyggnadskurs i kreativa metoder (15 hp) samt en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med systemisk inriktning (30 hp).

Min inriktning som socialarbetare är att fokusera på det som fungerar och bygga vidare på positiva spiraler, utan att bortse ifrån det som är svårt. Min plattform är systemteoretisk. Det innebär att jag försöker behålla fokus på det mångdimensionella i den mänskliga tillvaron och fokuserar på relationer och positioner. I handledning innebär det bland annat att jag arbetar aktivt för att möjliggöra allas delaktighet.

På senare år har jag intresserat mig mer och mer för hur hjärnan fungerar, vad som påverkar vår personlighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer (som ADHD och autism). Sist men inte minst anser jag att ett normkritiskt tänkande och perspektiv på makt och maktlöshet är viktigt att hålla aktuellt i psykosocialt arbete.

Exempel på handledningsuppdrag efter handledarexamen:

  • Socialtjänst; bl.a. myndighet barn & ungdom, mottag, socialjour, familjevård, familjerätt och socialtjänstkonsulter
  • Utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården
  • Boenden för ungdomar (ensamkommande och andra)
  • Kvalificerade kontaktpersoner
  • Elevhälsopersonal och lärare – olika konstellationer
  • Olika typer av gruppverksamhet för barn och ungdomar

Referenser finns.