Praktisk information

Stockholm är min bas och fram till årsskiftet 2023/2024 är jag med och delar lokal på Bastugatan 43 vid Mariatorget på Södermalm. Vi kan också ses i en lämplig lokal hos er. En lämplig lokal för handledning är ostörd, går att möblera om och har gärna en whiteboard eller liknande att skriva på. Det är lättare att fokusera om vi sitter på stolar än i fåtöljer.

Handledning kan ske med olika intervall. Varannan vecka möjliggör mer process i gruppen än var fjärde vecka, samtidigt som det kan vara för tätt för vissa arbetsplatser. Jag har oftast inte möjlighet att erbjuda var tredje vecka utifrån mitt schema, men fråga då det ibland uppstår möjligheter.

Hur lång tid ett handledningspass ska vara beror naturligtvis på gruppen. Större och mindre handledningsvana grupper behöver längre tid än mindre grupper eller grupper som har haft handledning regelbundet. Två timmar är den kortaste tid jag rekommenderar för grupper på upp till sex personer. Större grupper (mellan 10 och 14 personer) bör ha tre timmar. Grupper med fler än 14 personer kan vinna på att delas upp för att tillgodogöra sig handledningen. Mer än tre timmar per pass (självklart inklusive pauser!) orkar de flesta inte arbeta aktivt och konstruktivt i handledningen.

Jag börjar gärna ett eventuellt uppdrag med ett förutsättningslöst möte, utan kostnad, för att ta reda på hur vi trivs ihop och om vi tror att vi kan arbeta tillsammans. Mitt företag är godkänt i flera upphandlingar gällande handledning i Stockholmsområdet.

Välkommen att kontakta mig via e-post eller mobil: 0768083628.