Praktisk information

Plats: Stockholm är min bas och jag tar mig till en lämplig lokal hos er. En lämplig lokal för handledning är ostörd, går att möblera om och har gärna en whiteboard eller liknande att skriva på. Jag erbjuder också handledning via videolänk. Antingen bjuder ni in via den plattform som er arbetsplats använder eller så ordnar jag en länk via Zoom.

Intervall: Handledning kan ske med olika tidsintervall. Varannan vecka möjliggör mer process i gruppen än var fjärde vecka, samtidigt som det kan vara för tätt för vissa arbetsplatser. Jag har oftast inte möjlighet att erbjuda var tredje vecka utifrån mitt schema, men fråga då det ibland uppstår möjligheter.

Tid per tillfälle: Hur lång tid ett handledningspass ska vara beror naturligtvis på gruppen. Större liksom mindre handledningsvana grupper behöver längre tid än mindre grupper och grupper som har haft handledning regelbundet. Två timmar är den kortaste tid jag rekommenderar för grupper på upp till sex personer. Större grupper (fler än 10 personer) bör ha tre timmar. Grupper med fler än 14 personer kan vinna på att delas upp för att tillgodogöra sig handledningen. Mer än tre timmar inklusive pauser orkar de flesta inte arbeta aktivt och konstruktivt i handledningen.

Känna på: Jag börjar gärna ett eventuellt uppdrag med ett förutsättningslöst möte, utan kostnad, för att ta reda på hur vi trivs ihop och om vi tror att vi kan arbeta tillsammans. Mitt företag är godkänt i flera upphandlingar gällande handledning i Stockholmsområdet.

Kontakt: Välkommen att kontakta mig via e-post eller mobil: 0768083628.