GDPR

General Data Protection Regulation – GDPR

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och reglerar hur företag använder personuppgifter.

Samtal som Cirklar AB sparar kontaktuppgifter, som mail och telefonnummer till uppdragsgivare, för att kunna uppfylla ingångna avtal. Uppgifterna finns dels i företagets kundregister, dels i mobilens kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas i ett par år efter avslutat uppdrag, för att exempelvis kunna be om referenser på utförda uppdrag.

Ekonomiska handlingar (exempelvis fakturor med fakturaadresser) sparas så länge som bokföringslagen kräver, dvs i sju år. Ingångna avtal sparas tills vidare.

Jag sparar även namn (oftast endast förnamn) på gruppdeltagare i mina anteckningsböcker, för att exempelvis kunna skriva intyg om deltagande i handledning på begäran av gruppdeltagaren. Dessa uppgifter sparar jag tills uppdraget avslutas, därefter destrueras skrivböckerna.

I vissa fall ber jag om och sparar även kontaktuppgifter till gruppdeltagare (i anteckningsbok och/eller i mobiltelefonen), för att kunna komma i kontakt vid exempelvis förseningar. Jag raderar dessa uppgifter när jag inte handleder gruppdeltagaren längre.

Inga personuppgifter lämnas vidare till någon annan – om vi inte kommit överens om det.

Om du inte vill att jag sparar dina personuppgifter är du självklart välkommen att kontakta mig så raderar jag dem. Ring eller messa 0768083628 eller maila!