Erbjudande – Samtal som Cirklar AB

Du och dina kollegor är experter på ert jobb och er vardag. Jag arbetar med fokus på att möjliggöra goda samtal. Jobbar du med människor inom exempelvis socialtjänst, omsorg eller skola – eller i helt andra sammanhang där du möter människor? Uppstår knepiga situationer som du och dina kollegor känner är svåra att hantera?

Handledning i psykosocialt arbete är ett stöd för att bättre hantera svårigheter i arbetet med människor. I handledning får ni en möjlighet att ta upp de dilemman ni sitter med och hitta stöd hos varandra. Vid behov erbjuder jag även kortare konsultationer och inspirationsdagar utifrån ett särskilt tema.

Samtal som CirklarSamtal som cirklar rör sig runt, fram och tillbaka. Så småningom kommer vi till cirkelns mitt, kärnpunkten. I samtal om svårare teman är det viktigt att få föra samtalet till punkt, tills cirkeln är sluten.

HelenaJag heter Helena Isberg Malmgård och är auktoriserad socionom och handledare. Jag är medlem i konsultnätverket Mareld. Stockholm är min bas, men jag reser till er vid behov. Min grundsyn är systemteoretisk och relationell. Allt vi människor gör påverkar det som sker i våra relationer. Du kan inte förändra någon annan, bara vad du själv gör. Det kan i sin tur förändra vad någon annan gör!