Handledning

Jag erbjuder handledning i psykosocialt arbete till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola eller i andra människovårdande yrken som har behov av stöd att hantera mänskliga möten och dilemman i arbetet.

Vad är handledning?

Handledning är ett stöd för att:

  • känna sig bättre – genom att dela erfarenheter och få bekräftelse
  • må bättre – genom en ökad känsla av sammanhang
  • bli bättre – genom reflektion över dilemman i yrkespraktiken

Handledningssamtalet ska vara lagom annorlunda jämfört med andra samtal du har på jobbet, för att ge möjlighet att utforska nya vägar.

Vem är jag?

HelenaJag heter Helena Isberg Malmgård och är auktoriserad socionom och handledare. Stockholm är min bas och jag är medlem i konsultnätverket Mareld. Min grundsyn är systemteoretisk och relationell. Du kan inte förändra någon annan, bara vad du själv gör. Det kan i sin tur förändra någon annan!