Tips på andra

Här är några andra bra handledare och utbildare jag kan rekommendera.

Söker du enskilt stöd i form av psykoterapi kan jag utöver kollegorna i Marelds nätverk rekommendera:

  • Helena Ljessnoi, socionom, leg. psykoterapeut med systemisk och psykodynamisk grund