Tips på andra

Här är några andra bra handledare och utbildare jag kan rekommendera.

Söker du enskilt stöd i form av psykoterapi kan jag utöver kollegorna i Marelds nätverk rekommendera:

  • Helena Ljessnoi, socionom, leg. psykoterapeut med systemisk och psykodynamisk grund
  • Kerstin Sandqvist, socionom, KBT-terapeut steg 1 (specialiserad på stressrehab)
  • Sepideh Hatami, socionom, terapeut steg 1 (både enskilda samtal och familjesamtal)