Utveckling & hälsa

Känna sig bättre på jobbet

I grupphandledning kan du få bekräftelse från kollegor på att du gjort ett bra arbete och stöd genom förståelse och igenkänning av gemensamma problem. Det kan få dig att känna dig bättre på ditt jobb.

Att dela erfarenheter med kollegor kan minska känslan av misslyckande, som vi alla slåss med ibland. Det är faktiskt okej att göra fel och misstag ibland!

Må bättre på jobbet

Växande hjärtaRegelbunden handledning hjälper dig att må bättre på jobbet. Handledning kan bidra till att förebygga utbrändhet, genom att ge möjlighet till återhämtning och fördjupad förståelse.

Handledning ökar känslan av sammanhang i arbetet (för att tala med Aaron Antonovsky). Det svåra blir mer begripligt och hanterbart och därigenom kan arbetet kännas mer meningsfullt.

Vid behov kan vi även göra friskvårdsövningar utomhus för minskad stress och ökat välmående. Se mer under fliken Inspiration.

Om du känner att du behöver mer stöd, än för ditt professionella jag, rekommenderar jag stödsamtal eller terapi. Det kan jag eventuellt erbjuda om vi inte har pågående kontakt på annat sätt. Eller så tar du en titt på mina kollegor. Kanske finner du någon där som kan passa dig!

Bli bättre på jobbet

Handledning är ett forum för att i lugn och ro tillsammans reflektera och utveckla sin yrkespraktik, vilket låter dig vidareutvecklas och bli bättre på arbetet.

En styrka med grupphandledning är att deltagarna får syn på varandras kompetens och kan dela med sig av sitt kunnande till varandra. Handledarens roll är att underlätta samtalet så att de kunskaper som gruppen gemensamt besitter synliggörs. Handledningen blir på det sättet grupputvecklande.

Det innebär samtidigt att jag inte har lösningarna på era dilemman, utan det har ni!

Välkomna att höra av er om ni är intresserade av handledning!