Virus

Corona-virusets spridning i världen gav oss nya lärdomar om smittskydd. I korthet vill jag försäkra att jag efter bästa förmåga följer gällande rekommendationer gällande hygien samt kommer att stanna hemma om jag märker symptom på sjukdom. Jag är vaccinerad mot Covid enligt riktlinjerna.

Mitt mål är att underlätta för er i samhällsbärande yrken och att möjliggöra kontinuitet i handledningen.

Jag erbjuder följande alternativ:

  • handledning/samtal digitalt genom videomöte – vi behöver då höras dagen innan för att komma överens om plattform och liknande så att förutsättningarna blir så goda som möjligt. Jag rekommenderar och använder helst Zoom.
  • handledning/samtal i lokalen på Bastugatan om ni så önskar
  • handledning på plats hos er – det minskar gruppens eventuella exponering för nya smittbärare
Var rädd om dig!