Corona-virus

Vi befinner oss i en mycket speciell situation på grund av Corona-virusets spridning i världen. I korthet vill jag försäkra att jag efter bästa förmåga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien samt kommer boka av och stanna hemma om jag märker symptom på sjukdom.

Mitt mål är att underlätta för er i samhällsbärande yrken och att möjliggöra kontinuitet i handledningen.

Jag erbjuder följande alternativ för handledningen:

  • fortsatt handledning i lokalen på Bastugatan om ni så önskar
  • handledning på plats hos er – det minskar gruppens eventuella exponering för nya smittbärare
  • handledning digitalt genom videomöte – vi behöver då höras dagen innan för att komma överens om plattform och liknande så att förutsättningarna blir så goda som möjligt
Var rädd om dig!