Utbildning och erfarenhet

Exempel på handledningsuppdrag efter handledarexamen:

 • Socialtjänst; bl.a. myndighet barn & ungdom, mottag, socialjour, familjevård, familjerätt och socialtjänstkonsulter
 • Boenden för ungdomar (ensamkommande och andra)
 • Kvalificerade kontaktpersoner
 • Elevhälsopersonal och lärare – olika konstellationer
 • Helgkollo och dagverksamhet för ungdomar
 • Utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården

Referenser finns. Kolla även recensioner på Facebooksidan. 

Exempel på övriga uppdrag:

 • Föreläsning om Tvärkulturellt socialt arbete på termin 3, Socialhögskolan Stockholm
 • Föreläsning om Balans i arbetslivet för praktikanter och trainees
 • Kris- och konflikthantering på vuxenutbildningar

Utbildning i handledning:

 • Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 7,5 hp, 2018. Kursintyg
 • Handledningens metodik i socialt arbete, Stockholms universitet, Socialhögskolan, 45 hp, halvfart, 2011-2012. Examinerades 2013-01-16. Intyg
 • Utbildning i handledningsmetodik på systemteoretisk och salutogen grund av Ulf Hagström, 10 halvdagar under två terminer 2011-2012.

Jag har också följande vidareutbildningar:

 • Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg ett), Stockholms universitet, Socialhögskolan, 60 hp, 2020-2022
 • Friskvårdsguide, endagsutbildning i att leda grupper till lugn och fokus i naturen, Utemaningen, 2020
 • Att hantera konflikter i arbetslivet – utmaningar och strategier, magisterkurs Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, 7,5 hp, 2016
 • Organisation och ledarskap, magisterkurs, Stockholms universitet, Socialhögskolan, 7,5 hp, 2016
 • Leda för resultat, Marianne Olsson (SKL) och Stockholms Stad, 2014
 • Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) av Liria Ortiz, 2012
 • Basutbildning i neuropsykiatri  av Socialförvaltningen, Stockholms Stad, 2012
 • Att möta våldsutövande män – utbildning för socialtjänstens personal, magisterkurs, Uppsala universitet, 15 hp, 2008-2009
 • Utbildning i att bedöma risk för fortsatt utagerande beteende bland antisociala unga (SAVRY) av FORUM, Maria ungdom, 2008
 • Signs of Safety av Andrew Turnell, 2001, och Tomas Embréus, 2007
 • Introduktionsutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), Karolinska institutet, 7,5 hp, 2006
 • Grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt (och handledning) av Danderydsteamet, 2006
 • Barn i utsatta livssituationer, magisterkurs, Stockholms universitet, Socialhögskolan , 7,5 hp, 2005
 • Systemisk terapi (två år) av BAM Utbildning HB i Stockholm, 2000-2002

Innan min socionomexamen i januari 1998 arbetade jag som vårdbiträde inom äldreomsorgen i sex år och gick följande utbildning:

 • Att arbeta med dementa, Sophiahemmets sjuksköterskeskola, 7,5 hp, 1993

Alla högskolepoäng är omräknade till det nya systemet.

Jag talar spanska och engelska och kan även utföra uppdrag på de språken, under förutsättning att det bedöms vara en fördel trots att jag inte talar fullständigt obehindrat.