Metoder

Vilken typ av handledning vill du ha? Du och dina kollegor är experter på ert jobb och er vardag. Handledningen bör hjälpa er att få andra perspektiv på arbetet och nya förhållningssätt och verktyg att prova i vardagen.

Samtalet är grunden i all handledning och det är viktigt att tillåta utrymme för reflektion. Ibland kan det vara till hjälp att komplettera med andra metoder.

Handledning ska vara lustfyllt allvar! Du bestämmer själv hur du vill bli handledd och vilka metoder och verktyg du eventuellt vill prova. Jag arbetar gärna med förtydligande samtal, reflekterande positioner, övningar, samtalskort och figurer. Det är alltid okej att avstå från det som känns obekvämt.

Figurerna på bilden visar ett sätt att arbeta med reflekterande positioner i en större grupp. Tre stycken samtalar om dilemmat, de andra sju lyssnar och får senare komma in med reflektioner.

 

Vi stämmer av regelbundet att du och gruppen får ut det ni önskar av handledningen. Syftet är att korrigera vår gemensamma färd, så att du och dina kollegor får ut mesta möjliga av tiden i handledning.