Handledning

Jobbar du med människor inom socialtjänst, skola eller i andra människovårdande yrken? Arbetar du i andra sammanhang där du möter människor? Uppstår knepiga situationer som du och dina kollegor känner är svåra att hantera? Jag erbjuder handledning i psykosocialt arbete enskilt eller i grupp, till yrkesverksamma i behov av stöd att hantera mänskliga möten.

Vad är handledning?

Handledning är ett stöd för yrkesverksamma att:

Handledningssamtalet ska vara lagom annorlunda jämfört med andra samtal du har på jobbet, för att ge möjlighet att utforska nya vägar. I samtalen kan vi använda olika metoder i syfte att inspirera kreativitet och nya idéer. Bra handledning lämnar du med en känsla av att ha blivit lyft. Du känner dig förhoppningsvis gladare och mer kompetent än några timmar tidigare. Du kan också ha fått mer att fundera över, fler vinklar och möjliga vägar.

Handledning innebär:

  • en serie träffar under minst en termin, gärna längre
  • regelbundet återkommande varje till var fjärde vecka
  • i grupp eller enskilt utifrån behov
  • en möjlighet för arbetsgruppen att utvecklas tillsammans

Prata med din arbetsledare om du inte har handledning och känner behov av det i ditt arbete!